Wat wij geloven

God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. 

God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem. 

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. 

Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een houten kruis en betaalde met zijn lichaam voor onze zonden. 

Zijn bloed werd uitgestort tot genezing van ons lichaam.

Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. 

Hij zal spoedig komen, op een moment dat niemand weet, om zijn kinderen tot zich te nemen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn volledige geloof in Jezus Christus plaatst, veranderd zal worden naar Zijn evenbeeld en eeuwig leven ontvangt.

Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren, tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. 

Je moet opnieuw geboren zijn en om het koninkrijk van God in te kunnen gaan.

Geen mens kan zichzelf redden, ook niet door het naleven van regels of wetten.

Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde 

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden. De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Ieder die alleen in Jezus Christus gelooft zal behouden zijn. 

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. 

De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. 

Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. 

De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.